Cần liên hệ khẩn cấp

Nếu quý vị găp một trong ba trường hợp khẩn cấp nêu trên ngoài giờ hành chính, quý vị có thể liên hệ số 09 03 72 19 78. VUI LÒNG KHÔNG LIÊN HỆ SỐ NÀY ĐỂ HỎI VỀ THỊ THỰC.

Dernière modification : 04/11/2020

Haut de page