Thông báo pháp lý [fr]

Dữ liệu hình ảnh

Các hình ảnh giới thiệu trên trang web đến từ nhiều nguồn khác nhau. ThÔng thường, các bức ảnh này có nguồn gốc từ bộ phận sản xuất hình ảnh và nghe nhìn của Tổng lãnh sự quán Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Bộ Châu Âu và Ngoại giao.

Đối với mọi yêu cầu sao chép, tái sử dụng (đồ họa, ảnh và video: liên hệ với chúng tôi (Ghi chú: nêu rõ liên kết của trang có liên quan)

Quyền sử dụng lại

Theo luật sở hữu trí tuệ và đặc biệt theo điều khoản L122-5 của Bộ luật sở hữu trí tuệ, "tài liệu chính thức" được tự do sử dụng lại:

  • tuyên bố, bài phát biểu, bộ dụng cụ báo chí và thông cáo;
    - * thông tư, chỉ thị và các văn bản quy định khác;
    - * Biểu mẫu CERFA. Tuy nhiên, các nội dung khi được dử dụng lai một phần hoặc toàn bộ cần đề cập rõ ràng tên của tác giả, nguồn và nếu có thể tạo một liên kết trở về tài liệu gốc trên trang web của Tổng lãnh sự quán từ Pháp đến thành phố Hồ Chí Minh.

Tất cả các nội dung khác trên trang web của Tổng lãnh sự quán Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh được bảo vệ bởi bản quyền. Do đó, bất kỳ sự sử dụng nào cũng phải tuân theo thỏa thuận của tác giả theo Điều L.122-4 của Bộ luật sở hữu trí tuệ.

Trong đó gồm các văn bản được chuẩn bị bởi các bộ phận của Tổng lãnh sự quán Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo, thông qua Internet, thông tin tới công chúng Pháp và nước ngoài về các hoạt động của Tổng lãnh sự quán Pháp tại Hồ Thành phố Chí Minh, về chính sách đối ngoại nói chung và đặc biệt về chính sách đối ngoại, đại diện của nước Pháp. Những nội dung này không thể được sao chép tự do mà không có xin phép trước và không nêu nguồn của hình ảnh.

Tái sử dụng phi thương mại và đặc biệt là tái sử dụng trong giáo dục, được cho phép với điều kiện tôn trọng tính toàn vẹn của thông tin và không làm thay đổi ý nghĩa, phạm vi hoặc ứng dụng và nêu rõ nguồn gốc và ngày xuất bản.

Thông tin không được sử dụng cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo mà không có sự cho phép rõ ràng và có được giấy phép sử dụng lại thông tin công cộng. Việc tái sử dụng cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo của sự phát triển, trên cơ sở thông tin công khai, của một sản phẩm hoặc dịch vụ dự định sẽ được cung cấp miễn phí cho các bên thứ ba hoặc có tính phí.

Yêu cầu xin phép sao chép nội dung phải được gửi đến ban biên tập của Tổng lãnh sự quán Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh, bằng e-mail đến quản trị trang web.

Việc sử dụng lại cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo, trừ trường hợp ngoại lệ, sẽ không được cho phép.

Liên kết dẫn đến trang web của Tổng lãnh sự quán Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bất kỳ trang web công hoặc tư nhân nào đều được phép thiết lập, mà không có sự cho phép trước, một liên kết đến thông tin được đăng bởi Tổng lãnh sự quán Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với các trang web, việc sao chép, sau khi được ủy quyền, phải đề cập rất rõ ràng về nguồn gốc của tài liệu dưới dạng địa chỉ internet https://ho-chi-minh-ville.consulfrance.org.

Ngoài ra, cần phải ghi chú "Bản quyền" ở cuối mỗi trang.
Việc tạo đường link trực tiếp dẫn đến tài liệu mong muốn nên được ưu tiên hơn so với việc sao chép nội dung.

Trong trường hợp này, việc thiết lập các liên kết đến trang web https: //ho-chi-minh-ville.consulfrance.org không phải tuân theo bất kỳ thỏa thuận trước. Tuy nhiên, cần đề cập rõ ràng về trang web của Tổng lãnh sự quán Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tiêu đề của liên kết.

Các trang web tạo liên kết đến https: //ho-chi-minh-ville.consulfrance.org cam kết chịu trách nhiệm về hình ảnh của trang web.

Các đường liên kết được cung cấp bởi trang web của Tổng lãnh sự quán Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều liên kết đến các trang web khác, tư nhân hay chính thức, bằng tiếng Pháp hoặc tiếng nước ngoài, được nêu lên trang web không đồng nghĩa với việc Tổng Lãnh sự quán cam kết về nội dung của các trang web này và chỉ để nhằm mục đích cho phép người dùng tìm thấy các tài liệu tài liệu khác dễ dàng hơn về chủ đề được tư vấn.

Viết cho quản trị trang web

Có thể gửi góp ý hoặc đề xuất cho quản trị trang web (https://ho-chi-minh-ville.consulfrance.org/Nous-contacter). Quản trị web sẽ cố gắng da9p1 ứng từng yêu cầu cụ thể nếu không vượt ra ngoài khuôn khổ nghiêm ngặt của quản lý hành chính hoặc kỹ thuật của trang web.

Quý vị có thể liên lạc với Tổng lãnh sự quán : trong phần liên hệ bằng email.

Thiết kế và quản lý trang web

Trang web của Tổng lãnh sự quán Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh đăng tải thông tin từ tất cả các bộ phận và Bộ Châu Âu và Bộ Ngoại giao. Việc biên tập, theo dõi đồ họa và kỹ thuật của trang web được thực hiện hàng ngày bởi dịch vụ báo chí của Tổng lãnh sự quán Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Dịch vụ lưu trữ trang web được cung cấp bởi công ty Oxyd.

Trang web được xây dựng trên nền tảng SPIP, một chương trình mã nguồn mở có giấy phép licence GNU/GPL.

Khả năng tiếp cận

Trang web của Tổng lãnh sự quán Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh được phát triển theo các khuyến nghị của Nguyên tắc tiếp cận chung hành chính (RGAA) và các tiêu chuẩn W3C.
Trang web tương thích với tất cả các trình duyệt có sẵn. Tất cả mọi người đều có thể truy cập, trừ trường hợp bất khả kháng.

Chúng tôi cam kết thường xuyên cải thiện khả năng tiếp cận nội dung thông tin của trang web của Tổng lãnh sự quán Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm các phương tiện mang "tính di động".

Điều khoản trách nhiệm

Thông tin trên trang web này được cung cấp như một dịch vụ cho công chúng. Mặc dù sự cẩn thận trong việc sao chép, ghi lại các văn bản chính thức, trong việc kiểm tra nội dung và thông tin, các yếu tố được đăng trên mạng không thể, theo bất kỳ cách nào, đòi hỏi sự chính xác và chịu trách nhiệm của Tổng lãnh sự quán Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin và / hoặc tài liệu có sẵn trên trang web này có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào và có thể được cập nhật.

Tổng lãnh sự quán Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do việc giải thích hoặc sử dụng thông tin và / hoặc tài liệu có sẵn trên trang web này.

Luật áp dụng

Dù sử dụng ở đâu, trang web này được điều chỉnh bởi pháp luật của Pháp. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào, và sau thất bại của bất kỳ nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa giải nào, tòa án Pháp sẽ có thẩm quyền xét xử tranh chấp này.

Đối với bất kỳ câu hỏi liên quan đến các điều khoản sử dụng của trang web, bạn có thể viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ sau:

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
Direction de la Communication et de la Presse
Pôle web
37, quai d’Orsay
75007 PARIS

Dernière modification : 18/10/2019

Haut de page