Tổng Lãnh sự quán, để làm gì?

Một câu hỏi thường xuyên được đặt ra cho chúng tôi. Hoạt động của Tổng Lãnh sự quán Pháp tại Tp Hồ Chí Minh rất đa dạng và mỗi người trong chúng tôi là một phần trong các hoạt động đó.

Trước tiên, Tổng lãnh sự quán giữ vai trò cầu nối hành chính Pháp cho cộng đồng công dân Pháp và rộng hơn là cầu nối cho tất cả những người có các thủ tục cần thực hiện có liên quan đến nước Pháp. Tuy nhiên chúng tôi không phải là một tòa thị chính, cũng không phải sở cảnh sát. Ví dụ: chúng tôi có thể cấp chứng minh thư và các loại hộ chiếu, quản lý hộ tịch của công dân Pháp sống tại nước ngoài; quản lý các vấn đề liên quan đến quốc tịch, bảo trợ xã hội như học bổng nhưng không thể cấp hay đổi bằng lái xe.

Tổng lãnh sự quán cũng chịu trách nhiệm bảo hộ công dân Pháp sống tại nước ngoài, thường được gọi là bảo hộ lãnh sự. Sự bảo hộ được thực hiện khi quý vị đăng ký trong sổ bảo hộ hay thông báo cho chúng tôi biết sự hiện diện của quý vị. Nếu quý vị không đăng ký hoặc thông báo, sự bảo hộ vẫn được thực hiện nhưng khó khăn và chậm trễ hơn.

Tổng lãnh sự quán đại diện cho nước Pháp trong phạm vi lãnh sự của mình và góp phần vào ảnh hưởng văn hóa, kinh tế và chính trị, hỗ trợ công việc của Đại sứ quán tại Hà Nội. Các bộ phận của Tổng lãnh sự quán thực hiện theo các quy định.

Cuối cùng Tổng lãnh sự quán chịu trách nhiệm cấp thị thực cho các công dân nước ngoài (chủ yếu là người Việt Nam sống tại Tp. Hồ Chí Minh) muốn tham quan nước Pháp hay muốn sống tại đó.

Xin mời tra cứu các mục khác nhau của trang web này để tìm thấy các câu trả lời cho các câu hỏi của quý vị và liên hệ với chúng tôi nếu như quý vị cần thêm các thông tin chi tiết.

Dernière modification : 20/12/2016

Haut de page