Viện Pháp tại Việt Nam [fr]

PNG
Viện Pháp tại Việt Nam, văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh là ăng-ten của BỘ phận hợp tác và hoạt động văn hóa tại miền Nam Việt Nam, chịu trách nhiệm thực hiện các chính sách hợp tác với Pháp, nhất là trong các lĩnh vực đại học, khoa học, văn hóa và ngôn ngữ. Viện cũng cung cấp các dịch vụ: hướng dẫn du học Pháp, dạy tiếng Pháp chuyên ngành, hướng dẫn thủ tục lưu trú học ngôn ngữ tại Pháp, dịch thuật (từ tháng 3/2016), thi tiếng Pháp. Cuối cùng, Viện Pháp tại Việt Nam thường xuyên giới thiệu các chương trình văn hóa tiêu điểm nhằm giúp cho công chúng Việt Nam khám phá những sáng tạo của Pháp.
Địa chỉ:
www.ifv.vn
https://www.phapfr.vn
Văn phòng Viện Pháp: Tổng lãnh sự quán Pháp, 27 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp. HCM
Espace Campus France (du học Pháp và các dịch vụ khác : IDECAF, 31 Thái Văn Lung, Quận 1, Tp.HCM

Dernière modification : 24/05/2022

Haut de page