Bảo hiểm y tế

- Chứng từ bảo hiểm y tế bắt buộc cho các hồ sơ đi du lịch, thăm thân nhân và đi công tác.
- Bảo hiểm y tế có thể mua tại các công ty bảo hiểm ở Việt Nam hoặc tại Pháp bao gồm các chi phí khám chữa bệnh, hoặc nhập viện khẩn cấp và phí hồi hương.
- Bảo hiểm phải trình khi lấy thị thực
- Từ ngày 1/6/2004 bảo hiểm phải có định mức được bồi thường tối thiểu là 30.000 euros, có giá trị trong suốt quá trình đi và trong tất cả các nước của khối Schengen

Dernière modification : 29/02/2016

Haut de page