Lĩnh vực kinh tế [fr]

Quý vị muốn xuất khẩu sang Việt Nam, đặt văn phòng, thực hiện các dự án hay tìm hiểu thị trường Việt Nam ? Có nhiều cơ quan và hiệp hội sẵn sàng hỗ trợ quý vị.

JPEGCơ quan kinh tế tại Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, trực thuộc Tổng cục Tài chính, có nhiệm vụ phân tích, theo dõi và nghiên cứu kinh tế Việt Nam cũng như cách bước chân vào thị trường này. Cơ quan kinh tế tham gia hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp tại Việt Nam, bao gồm cả tài trợ cho các dự án, trong một số điều kiện nhất định.

PNGCơ quan thương mại Business France tại Việt Nam là cơ quan hành chính công có nhiệm vụ thúc đẩy quốc tế hóa các hoạt động kinh tế Pháp. Business France hỗ trợ cho các doanh nghiệp Pháp phát triển hoặc xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, đồng thời nghiên cứu thị trường và tiếp đón đầu tư quốc tế đến Pháp. Business France có văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh, đặt trong khuôn viên của Tổng lãnh sự quán, và văn phòng tại Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội.

JPEGCơ quan Phát triển Pháp (AFD) , là cơ quan hành chính công có nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh chống đói nghèo và tạo điều kiện cho sự phát triển tại các quốc gia đang phát triển và tại các lãnh thổ hải ngoại thuộc Pháp. Từ khi bắt đầu hiện diện tại Việt Nam vào năm 1994, AFD luôn đặt trọng tâm trong các lĩnh vực phát triển đô thị, hiện đại hóa lĩnh vực sản xuất và đồng hành cùng Việt Nam trong việc đấu tranh chống biến đổi khí hậu. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên thụ hưởng các khoản tài trợ từ AFD, với giá trị cam kết gần 1,5 tỷ euros từ 20 năm qua. AFD tại Việt Nam có trụ sở chính tại Hà Nội và văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

JPEGHiệp hội Doanh nghiệp Pháp (CCIFV) là một hiệp hội phi lợi nhuận, do các doanh nghiệp Pháp thành lập vào năm 1989. Mục đích hoạt động của Hiệp hội là đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam và quảng bá hình ảnh của nước Pháp tại Việt Nam. Hiệp hội gồm 260 thành viên, với tổng doanh thu là 4,5 tỷ euros. CCIFV có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và văn phòng đại diện tại Hà Nội.

Dernière modification : 22/09/2020

Haut de page