Thời gian làm việc và địa chỉ liên lạc

 • Thời gian làm việc và địa chỉ liên lạc

  Thời gian làm việc
  Trừ bộ phận kế toán, quý vị cần xin hẹn trước nếu muốn liên hệ với tất cả các phòng ban của Tổng Lãnh sự quán Pháp.
   Viện Việt Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh (IFV) : từ 8 giờ đến 12 giờ và từ 13 giờ 30 (...)

  lire la suite

 • Cần liên hệ khẩn cấp

  Nếu quý vị găp một trong ba trường hợp khẩn cấp nêu trên ngoài giờ hành chính, quý vị có thể liên hệ số 09 03 72 19 78. VUI LÒNG KHÔNG LIÊN HỆ SỐ NÀY ĐỂ HỎI VỀ THỊ THỰC.

  lire la suite

Haut de page