• 6, Tháng Tư 2020

  Ủng hộ các nhà hàng Pháp

  Những doanh nghiệp Pháp hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng bị ảnh hưởng rất nhiều, giống như tất cả các bạn, bởi cuộc khủng hoảng dịch bệnh hiện tại. Một số doanh nghiệp vẫn duy trìphục vụ thức ăn mang về hay với dịch dịch vụ giao hàng tận nhà.
  Hãy nhớ đến họ khi cần phải đi mua đồ ăn!
  Danh sách các nhà hàng tại Tp. Hồ Chí Minh, với thứ tự được sắp xếp theo thời gian đăng ký, sẽ tiếp tục được cập nhật:
  TP. HỒ CHÍ MINH (...)

 • 4, Tháng Tư 2020

  Quản trị nguồn nước tại địa phương

  Tài liệu này mô tả và phân tích các phương pháp quản trị nguồn nước địa phương được sử dụng trong hai vành đai tưới tiêu tạo ra trong khuôn khổ dự án lớn về phát triển thủy lực ở lưu vực Đồng Nai – Sài Gòn, dự án Phước Hòa (Việt Nam).
  Phim tài liệu này mô tả tiến trình của dự̣ án phát triển thủy lợi Phước Hòa dưới góc nhìn của quản trị nguồn nước tại địa phương. Bộ phim là kết quả của dự án nghiên cứu thực địa do Viện Viễn (...)

  Thông tin mới

  Sự kiện văn hóa