Thời gian làm việc và địa chỉ liên lạc

Thời gian làm việc

Trừ bộ phận kế toán, quý vị cần xin hẹn trước nếu muốn liên hệ với tất cả các phòng ban của Tổng Lãnh sự quán Pháp.

- Viện Việt Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh (IFV) : từ 8 giờ đến 12 giờ và từ 13 giờ 30 đến 17 giờ

Trường hợp khẩn cấp (tai nạn hoặc bị bắt) và không thể chờ đến giờ hành chính, vui lòng click vào đường link sau Trường hợp khẩn cấp .

Địa chỉ liên lạc
Tổng Lãnh Sự Quán Pháp tại Thành Phố Hồ Chí Minh
27, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Quận 1
Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: (84-28) 35 20 68 00

Sơ đồ

PNG

Ngày nghỉ và ngày lễ

Tổng lãnh sự quán Pháp sẽ đóng cửa trong năm 2020 vào những ngày sau

Tết dương lịch thứ tư, ngày 1/1/2020
Tết Nguyên đán từ thứ năm, ngày 23 đến thứ tư ngày 29/1 /2020
Giỗ tổ Hùng Vương thứ năm, ngày 2 / 4/2020
Ngày Giải phóng miền nam thứ năm, ngày 30/4/2020
Ngày Quốc Tế Lao Động thứ sáu, ngày 1/5/2020
Quốc khánh Pháp thứ ba, ngày 14 /7/ 2020
Quốc khánh Việt Nam thứ tư, ngày 2/9/2020
Noël thứ sáu, ngày 25/12/2020

Tổng lãnh sự quán Pháp sẽ đóng cửa trong năm 2021 vào những ngày sau

Tết dương lịch thứ sáu, ngày 1/1/2021
Tết Nguyên đán từ thứ năm, ngày 11 đến thứ tư ngày 17/2/2021
Giỗ tổ Hùng Vương thứ tư, ngày 21 / 4/2021
Ngày Giải phóng miền nam thứ sáu, ngày 30/4/2021
Ngày Quốc Tế Lao Động thứ hai, ngày 3/5/2021
Quốc khánh Pháp thứ tư, ngày 14 /7/ 2021
Quốc khánh Việt Nam thứ năm ngày 2 và thứ sáu, ngày 3/9/2021
Noël thứ bảy, ngày 25/12/2021

Dernière modification : 04/11/2020

Haut de page