Thời gian làm việc và địa chỉ liên lạc

Thời gian làm việc

Từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần, từ 9 giờ đến 11 giờ 30 không cần xin hẹn trước.
Vui lòng đặt hẹn trước để làm các thủ tục hộ tịch.

- Viện Việt Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh (IFV) : từ 8 giờ đến 12 giờ và từ 13 giờ 30 đến 17 giờ

Trường hợp khẩn cấp (tai nạn hoặc bị bắt) và không thể chờ đến giờ hành chính, quý vị có thể gọi số khẩn câp sau đây : 09 03 72 19 78.

Địa chỉ liên lạc
Tổng Lãnh Sự Quán Pháp tại Thành Phố Hồ Chí Minh
27, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Quận 1
Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: (84-28) 35 20 68 00

Sơ đồ

PNG

Liên hệ
Nếu quý vị không biết liên lạc với bộ phận nào, vui lòng gủi tin nhắn vào email chung của Tổng Lãnh sự quán (info@consulfrance-hcm.org), thư của quý vị sẽ được chuyển đến bộ phận liên quan.

Lãnh sự quán info@consulfrance-hcm.org
Hộ tịch (khai sinh, kết hôn, khai tử) etat-civil.ho-chi-minh-ville-fslt@diplomatie.gouv.fr
Quản lý công dân pháp, xã hội, công chứng admin-francais.ho-chi-minh- ville-fslt@diplomatie.gouv.fr
Thị thực Visas.ho-chi-minh-ville-fslt@diplomatie.gouv.fr
Bầu cử elections.ho-chi-minh-ville-fslt@diplomatie.gouv.fr

Ngày nghỉ và ngày lễ

Tổng lãnh sự quán Pháp sẽ đóng cửa trong năm 2017 vào những ngày sau 

Tết dương lịch Ngày 1 tháng 1 năm 2017 (đóng cửa ngày 2/2/2017)
Tết Nguyên đán từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 năm 2017
Giỗ tổ Hùng Vương Ngày 6 tháng 4 năm 2017
Ngày Giải phóng miền nam Ngày 30 tháng 4 năm 2017
Ngày Quốc Tế Lao Động Ngày 1 tháng 5 năm 2017
Quốc khánh Việt Nam Ngày 2 tháng 9 năm 2017 (đóng cửa ngày 4/9/2017)
Noël Ngày 25 tháng 12 năm 2017

Dernière modification : 20/06/2017

Haut de page