Thời gian làm việc và địa chỉ liên lạc

Thời gian làm việc

Trừ bộ phận kế toán, quý vị cần xin hẹn trước nếu muốn liên hệ với tất cả các phòng ban của Tổng Lãnh sự quán Pháp.

- Viện Việt Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh (IFV) : từ 8 giờ đến 12 giờ và từ 13 giờ 30 đến 17 giờ

Trường hợp khẩn cấp (tai nạn hoặc bị bắt) và không thể chờ đến giờ hành chính, vui lòng click vào đường link sau Trường hợp khẩn cấp .

Địa chỉ liên lạc
Tổng Lãnh Sự Quán Pháp tại Thành Phố Hồ Chí Minh
27, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Quận 1
Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: (84-28) 35 20 68 00

Sơ đồ

PNG

Ngày nghỉ và ngày lễ

Tổng lãnh sự quán Pháp sẽ đóng cửa trong năm 2019 vào những ngày sau

Tết dương lịch thứ ba ngày 1/1/2019
Tết Nguyên đán từ thứ hai ngày 4 đến thứ sáu ngày 8/2/2019
Giỗ tổ Hùng Vương thứ hai ngày 15/4/2019
Ngày Giải phóng miền nam thứ ba ngày 30/4/2019
Ngày Quốc Tế Lao Động thứ tư ngày 1/5/2019
Quốc khánh Pháp 14 /7/ 2019
Quốc khánh Việt Nam thứ hai ngày 2/9/2019
Noël thứ tư ngày 25/12/2019

Dernière modification : 24/07/2019

Haut de page