Hỏi - đáp về thị thực [fr]

Hỏi - Thời hạn xử lý một hồ sơ xin thị thực là bao lâu ?

Đáp - Quý vị có thể nộp hồ sơ xin thị thực tối đa 90 ngày trước khi khởi hành. Nên nộp sớm nhất có thể.

Tổng lãnh sự quán Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh luôn cố gắng giảm tối đa thời gian đặt hẹn nộp hồ sơ tại TLScontact. Thông thường có thể đặt hẹn trong vòng 24h làm việc, hoặc có thể lên tới 72h vào mùa cao điểm.

Để xin thị thực ngắn hạn, chúng tôi khuyến nghị Quý vị nên nộp hồ sơ tối thiểu 15 ngày trước ngày khởi hành. Để xin thị thực dài hạn, chúng tôi khuyến nghị nên nộp hồ sơ tối thiểu 1 tháng trước ngày khởi hành.

Xin nhắc lại rằng thời gian xử lý nêu trên đây chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi tuỳ theo số lượng hồ sơ, khả năng phải bổ xung giấy tờ và quốc tịch người xin thị thực.

Hỏi - Cần nộp giấy tờ gì khi xin thị thực đi Pháp ?

Đáp - Francevisas là cổng thông tin duy nhất cung cấp tất cả các thông tin cần thiết về cả quá trình xin thị thực cũng như hỗ trợ Qúy vị trong từng bước (chuẩn bị hồ sơ, điền tờ khai điện tử, nộp hồ sơ và theo dõi tình hình xử lý). Đặc biệt, website France visas (https://france-visas.gouv.fr/web/vn ) sẽ cho Quý vị biết danh sách các giấy tờ chứng minh cần nộp kèm trong hồ sơ xin thị thực tuỳ theo trường hợp cụ thể của Quý vị.

Hỏi –Tôi muốn nộp hồ sơ xin thị thực Pháp nhưng tôi phải đi công tác nước ngoài 2 ngày sau ngày nộp hồ sơ. Tôi có thể giữ hộ chiếu của mình để đi công tác trong khi hồ sơ của tôi vẫn đang trong quá trình xử lý hay không ?

Đáp - Được. Qúy vị có thể trình hộ chiếu gốc khi nộp hồ sơ tại TLSContact và nộp thêm thư giải trình. Sau đó Quý vị có thể giữ lại hộ chiếu gốc và mang nộp lại cho TLSContact sau khi đi công tác để Tổng lãnh sự quán tiếp tục xử lý hồ sơ. Lưu ý : thời gian xử lý hồ sơ trong trường hợp này sẽ lâu hơn thường lệ.

Hỏi –Tôi có thể nộp những giấy tờ không được liệt kê trong danh sách yêu cầu không ?

Đáp - Có thể. Những giấy tờ này phải được soạn thảo bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, hoặc được dịch công chứng sang tiếng Anh hoặc tiếng Pháp nếu bản gốc được viết bằng ngôn ngữ khác.

Hỏi - Bộ phận Thị thực có thể yêu cầu bổ sung giấy tờ hoặc thông tin không ?

Đáp - Tổng lãnh sự quán có thể yêu cầu bổ sung giấy tờ hoặc thông tin tuỳ từng trường hợp cụ thể sau khi Quý vị đã nộp hồ sơ tại TLSContact.

Vui lòng lưu ý rằng các giấy tờ bổ xung không có trong danh sách ban đầu cũng phải được soạn thảo bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, hoặc được dịch công chứng sang tiếng Anh hoặc tiếng Pháp nếu bản gốc được viết bằng ngôn ngữ khác.

Hỏi –Tổng lãnh sự quán đã từ chối cấp thị thực cho tôi. Tôi có thể làm gì ?

Đáp - Đương đơn có thể khiếu nại quyết định từ chối cấp thị thực trong thời hạn 2 tháng bằng một trong hai cách cách sau:
- Hoặc gửi đơn xin xét lại qua đường bưu điện tới Tổng lãnh sự quán Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh, đính kèm các giấy tờ chứng minh mới và một thư giải trình. Các giấy tờ này phải được soạn thảo bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp hoặc tiếng Việt kèm bản dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.
- Hoặc gửi đơn khiếu nại hành chính tới Uỷ ban cứu xét đối với các quyết định từ chối cấp thị thực (CRRV – BP 83609 – 44036 NANTES CEDEX 1). Đơn phải giải thích lý do cụ thể, rõ ràng, được viết bằng tiếng Pháp, có chữ ký của đương đơn và gửi qua đường bưu điện tới Uỷ ban cứu xét đối với các quyết định từ chối cấp thị thực, tại Pháp.

Dernière modification : 25/10/2019

Haut de page