Tổng Lãnh sự - Bà Emmanuelle PAVILLON-GROSSER [fr]

JPEG

Tiểu sử

Bà Emmanuelle PAVILLON-GROSSER

Đã kết hôn

09/2021 đến nay Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh
03/2019 – 08/2021 Vụ trưởng Vụ Lễ tân
Dinh Tổng thống Cộng hòa Pháp
09/2017 – 03/2019 Phó ban Quan hệ quốc tế
Thủ đô Paris
09/2014 – 08/2017 Phó Tổng Lãnh sự và Tham tán Văn hóa và Hợp tác
Tổng Lãnh sự quán Pháp tại tỉnh Québec (CANADA)
02/2011 – 08/2014 Tham tán (Châu Á) và Chánh Văn phòng Đại sứ
Đại sứ quán Pháp tại Hoa Kỳ
11/2009 – 12/2010 Tham tán Bộ Ngoại giao (Châu Á)
09/2009 – 11/2009 Trưởng ban Đào tạo
Bộ Ngoại giao Pháp
09/2008 – 08/2009 Phó phát ngôn
Bộ Ngoại giao Pháp
09/2004 – 08/2008 Phó Tham tán Văn hóa
Đại sứ quán Pháp tại Nhật Bản
09/2003 – 08/2004 Cán bộ ngoại giao trao đổi
Bộ Ngoại giao Nhật Bản
09/2001 – 08/2003 Trưởng phòng Báo chí
Đại sứ quán Pháp tại Mexico
04/1998 – 08/2001 Biên tập viên phụ trách các vấn đề Trung Quốc (chính sách đối ngoại), Đài Loan, Mông Cổ
Vụ Châu Á và Châu Đại Dương, Bộ Ngoại giao Pháp
10/1992 – 09/1994 Giảng viên tiếng Pháp
Đại học Nagasaki và Cao đẳng Ngoại ngữ Nagasaki (Nhật Bản)

Học vấn :

1996 - Thạc sĩ Chuyên ngành Nghiên cứu quốc tế (Tuyên dương của Hội đồng giám khảo), Viện Quốc gia về Ngôn ngữ và Văn minh phương Đông (INALCO), Paris

1995 - Thạc sĩ Lịch sử – Bằng Giỏi, Đại học Paris I (Panthéon-Sorbonne)
Cử nhân ngôn ngữ và văn minh Nhật Bản, Đại học Paris Diderot (Paris VII)

Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nhật

Dernière modification : 21/02/2023

Haut de page