Xin chúc mừng các Tú tài! [fr]

Xin chúc mừng các Tú tài!

Trường quốc tế Pháp Marguerite Duras đạt tỉ lệ đậu tốt nghiệp lên tới 98,3%. Trong đó, có 17 em đạt loại xuất sắc, 8 em loại giỏi và 16 em loại khá.

Chúc các em thành công hơn nữa trong tương lai!

Dernière modification : 08/10/2018

Haut de page