Xin học bổng đại học

Nộp hồ sơ trực tiếp từ trang web www.messervices.etudiant.gouv.fr

Trong trường hợp xin học bổng lần đầu, bạn cần phải chuẩn bị hồ sơ cùng với việc chọn Viện hàn lâm giáo dục vùng nơi có đại học đầu tiên bạn lựa chọn. Sau khi đăng ký/duyệt một yêu cầu, CROUS của Viện hàn lâm giáo dục vùng sẽ chuyển hồ sơ bằng thư điện tử (trong thời hạn 48g)

Tiếp đó, sau khi tải xuống, kiểm tra và ký tên, quý vị phải chuyển hồ sơ với toàn bộ các giấy tờ chứng minh được yêu cầu đến Crous phụ trách hồ sơ của quý vị.

Sau khi duyệt các thông tin được cung cấp, Crous sẽ gửi thông báo cho quý vị bằng email, nêu rõ quyết định trợ giúp có điều kiện hau từ chối đơn xin học bổng hay trợ giúp nơi ở của quý vị.

Cuối cùng, vào thời gian nhập học, quý vị cần phải khẳng định việc ghi danh tại một trường đại học để việc thanh toán có thể được thực hiện.

Hãy nộp hồ sơ sớm nhất có thể, quý vị sẽ nhanh chóng nhận được câu trả lời !

PNG PNG

Dernière modification : 28/06/2016

Haut de page