XIN HẸN VỚI BỘ PHẬN HỘ TỊCH

Kể từ thứ hai ngày 11 tháng 8 năm 2014, Bộ phận Hộ tịch chỉ tiếp khách theo lịch hẹn trước.

- Để lấy hẹn nhằm thực hiện các thủ tục hộ tịch (khai sinh, nhận con, khai tử) (ngoại trừ kết hôn), chọn đường dẫn sau : (https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html/frameset/frameset.html?lcid=3&sgid=124&suid=1)

- Để lấy hẹn nhằm nhận lại giấy tờ hộ tịch hay xin cấp thêm bản sao hoặc xin ghi chú giấy chứng nhận kết hôn Việt Nam vào sổ bộ hộ tịch Pháp, chọn đường dẫn sau : (https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html/frameset/frameset.html?lcid=3&sgid=124&suid=2)

- Để lấy hẹn nhằm nộp hồ sơ xin kết hôn, chọn đường dẫn sau : (https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html/frameset/frameset.html?lcid=3&sgid=124&suid=3

Hướng dẫn

Hướng dẫn sử dụng

tiếng Pháp tiếng Việt
PDF - 140.6 kb
PDF - 151.5 kb

Hướng dẫn thay đổi hoặc hủy hẹn

tiếng Pháp tiếng Việt
PDF - 5.4 kb
PDF - 24.3 kb

Dernière modification : 06/07/2016

Haut de page