Lấy hẹn nộp hồ sơ tại Phòng thị thực

Đơn xin thị thực chỉ được chấp nhận khi đã thực hiện việc lấy hẹn qua số điện thoại +84 (4) 3939 2662 từ thứ hai đến thứ sáu, từ 8g00 đến 16g30.

Người xin thị thực bắt buộc phải lấy hẹn qua qua số điện thoại này (một cuộc hẹn cho mỗi người nộp đơn).

Việc lấy hẹn nộp đơn tại Phòng thị thực là một thủ tục đơn giản và nhanh chóng : quý vị hãy cảnh giác với những người trung gian khi họ đề nghị lấy hẹn giùm và đòi tiền quý vị. Ngoài cước điện thoại, quý vị không phải trả bất kỳ số tiền nào để lấy hẹn : dịch vụ này miễn phí !

Khi đăng ký lấy hẹn nộp đơn tại Phòng thị thực, quý vị không được sử dụng tên giả hay số hộ chiếu giả. Chỉ những người có họ, tên, ngày tháng năm sinh và số hộ chiếu trùng khớp với những thông tin cung cấp khi đăng ký lấy hẹn mới được phép vào Phòng thị thực.

Quý khách không nhất thiết phải tập trung gọi đến bộ phận tổng đài của chúng tôi vào khoảng thời gian 8h sáng để lấy hẹn. Tổng đài của chúng tôi làm việc suốt ngày, liên tục từ 8h đến 17h, và dù gọi vào bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian trên thì quý khách cũng đều lấy được hẹn.

Quý khách nên gọi đến tổng đài đăt hẹn vào giữa buổi sáng hoặc cuối buổi sáng, đầu giờ chiều hoặc giữa buổi chiều. Thời gian gọi khi đó sẽ ngắn hơn và quý khách vẫn lấy được hẹn như bình thường.

Dernière modification : 23/02/2016

Haut de page