Trường hợp khẩn cấp "KHÔNG"

Vui lòng liên hệ với Tổng lãnh sự quán vào giờ làm việc:

(84-28) 35 20 68 00

từ 8g00 đến 12g00 và từ 13g30 đến 17h30 từ thứ hai đến thứ năm
de 8h00 đến 12h00 và từ 13h30 đến 16h00 ngày thứ sáu

Dernière modification : 04/07/2019

Haut de page