Trường hợp khẩn cấp

Quý vị cần liên hệ vì thuộc một trong những trường hợp sau:

- Tai nạn nghiêm trọng
- Tử vong
- Bị bắt giam

Không

Dernière modification : 04/11/2020

Haut de page