Tổng lãnh sự quán Pháp tại Tp. Hồ Chí Minh hoạt động bình thường trở lại

Tổng lãnh sự quán Pháp sẽ mở cửa đón khách trở lại kể từ ngày 18/05/2020

Để bảo vệ quý vị và nhân viên của Tổng lãnh sự quán Pháp,các biện pháp sau đây sẽ được áp dụng tại Tổng lãnh sự quán Pháp:
- không cho phép những người mang triệu chứng COVID19 được vào trong Tổng Lãnh sự quán
- bắt buộc mang khẩu trang ngày từ ngoài cổng và trong khi làm việc tại Tổng lãnh sự quán
- bắt buộc phải rửa tay bằng nước rửa tay khô
- giữ khoảng các trong khi chờ
- giữ khoảng cách khi thực hiện các thủ tục

Quý vị vui lòng vào các trang web liên quan để đặt hẹn

Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ admin-francais.ho-chi-minh-ville-fslt@diplomatie.gouv.fr

Dernière modification : 05/10/2020

Haut de page