Tổng Lãnh sự quán sau khi trùng tu

Những năm 50

JPEG JPEG JPEG
JPEG JPEG JPEG

Thời điểm trùng tu

JPEG JPEG JPEG
JPEG JPEG JPEG

Hiện nay

JPEG JPEG JPEG
JPEG JPEG JPEG

Dernière modification : 31/03/2015

Haut de page