Thông báo nghỉ lễ

Nhân dịp Giáng sính, Tổng Lãnh sự quán Pháp sẽ đóng cửa thứ hai, ngày 25/12/2017.

Dernière modification : 26/12/2017

Haut de page