Thông báo nghỉ lễ

Tổng Lãnh sự quán Pháp sẽ đóng cửa thứ hai, ngày 04/09/2017.

Dernière modification : 05/09/2017

Haut de page