Thông báo nghỉ lễ

Nhân dịp Giỗ các vua Hùng, Tổng Lãnh sự quán Pháp sẽ đóng cửa thứ 5, ngày 6 tháng 4 năm 2017.

Dernière modification : 07/04/2017

Haut de page