Thông báo mời tham gia dự án - Quỹ hỗ trợ xã hội dân sự của Liên Minh Châu Âu tại Việt Nam

Mục tiêu toàn cầu của Lời kêu gọi đề xuất này là hỗ trợ xã hội dân sự ở Việt Nam trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người và các quyền tự do cơ bản.

JPEG
Mọi thông tin chi tiết tại đây: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1551406775364&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=162326

Hạn nộp hồ sơ: ngày 31 tháng 1 năm 2019 vào lúc 18h00 theo giờ Việt Nam.

Dernière modification : 10/04/2019

Haut de page