Thỏa thuận kết nghĩa giữa trường trung học chuyên Henri-IV và Quốc Học tại Huế [fr]

Thỏa thuận kết nghĩa giữa trường trung học chuyên Henri-IV (Paris) và trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học (Huế) được ký 17/10 tại Huế. Nhiều chương trình trao đổi sẽ được thực hiện giữa học sinh, giáo viên của hai trường và đồng thời hai bên hợp tác các môn khoa học trọng điểm và ngôn ngữ Pháp.

- Đọc bài viết của trường THPT Quốc Học !

‹ précédent | suivant ›

Dernière modification : 17/02/2020

Haut de page