Saigon 1955- Tp. Hồ Chí Minh 2005: nhìn từ trên không

JPEG

Dernière modification : 31/08/2005

Haut de page