Pháp cam kết chống ô nhiễm chất thải nhựa tại Việt Nam !

Pháp cùng các đối tác quốc tế cam kết chống ô nhiễm chất thải nhựa tại Việt Nam !

JPEG

Ô nhiễm do chất thải nhựa đang là một vấn nạn thường trực tại Việt Nam, một trong 5 quốc gia có lượng chất thải đẩy ra đại dương nhiều nhất. Đây cũng là một vấn nạn toàn cầu vì có tới 300 triệu tấn nhựa được sản xuất ra mỗi năm.

Thứ hai ngày 4 tháng 6 tại Hà Nội, 41 Đại sứ quán và Tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã cùng nhau chào mừng Ngày Môi trường Thế giới thông qua việc ký kết Qui tắc Ứng xử nhằm giảm thiểu ô nhiễm chất thải nhựa.

Lễ ký Quy tắc ứng xử là một điểm nhấn trong Chiến dịch vận động chống ô nhiễm nhựa. Sau cuộc họp, một hội nghị bàn tròn được tổ chức, trong đó các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp, các nhà hoạt động học thuật và môi trường thảo luận các vấn đề về giảm chất thải nhựa, và cung cấp các chìa khóa để phòng chống ô nhiễm chất thải nhựa một cách hiệu quả.

/**/

Chiến dịch nhằm tìm cách nâng cao nhận thức về những tác động tiêu cực của ô nhiễm nhựa, đồng thời ủng hộ sự thay đổi ở mọi cấp, dù là cá nhân, thể chế hay chính trị.

  • Communiqué de presse de l’UE au Vietnam (EN)
  • Vidéo: "Chất thải nhựa, từ nhìn thấy được đến vô hình" (7:48) (tiếng Anh và tiếng Pháp) bởi IRD
  • Dernière modification : 08/10/2018

    Haut de page