Nghị viện châu Âu phê chuẩn Hiệp định thương mại lịch sử giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam [fr]

Ngày 12 tháng 2, Nghị viện châu Âu đã phê chuẩn Hiệp định tự do trao đổi giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam. Chúng tôi xin chúc mừng về những triển vọng mới mở ra qua hiệp định thương mại này !

Việc bỏ phiếu phê chuẩn này có ý nghĩa gì ?

Được ký ngày 30 tháng 6 năm 2019 tại Hà Nội, Hiệp định này đã được Nghị viện châu Âu phê chuẩn ngày 12 tháng 2 năm 2020, điều này có nghĩa là từ nay hiệp định sẽ được triển khai.

Cụ thể là, Liên minh châu Âu sẽ dỡ bỏ gần 86% thuế quan đối với các sản phẩm của Việt Nam. Trong vòng 7 năm nữa, 99% thuế quan đối với các sản phẩm này sẽ được dỡ bỏ.

Phía Việt Nam sẽ dỡ bỏ 48,5% thuế quan đối với các sản phẩm của EU ngay khi hiệp định có hiệu lực và 91,8% sau 7 năm nữa.

Hiệp định Tự do Thương mại EVFTA giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam đa dạng thị trường và cho phép EU thâm nhập vào thị trường gần 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam, và rộng hơn nữa là các thị trường của ASEAN và khu vực.

EU là một trong 5 thị trường lớn nhất của Việt Nam với 41,48 tỉ đô la xuất khẩu và 14,91 tỉ đô la nhập khẩu. Với EVFTA, Việt Nam là quốc gia đang phát triển đầu tiên tại châu Á-Thái Bình dương ký kết hiệp định trao đổi tự do với EU.

JPEG

Dernière modification : 05/10/2020

Haut de page