Ngày Di sản Châu Âu 03 và 04 tháng 10 năm 2015

Nhân Ngày Di sản Châu Âu, Tổng lãnh sự quán Pháp tổ chức các chuyến tham quan Dinh Tổng lãnh sự trong hai ngày cuối tuần 03 và 04 tháng 10.
JPEG
Các chuyến tham quan đều miễn phí và có người hướng dẫn bằng tiếng Pháp và tiếng Việt. Khách có nhu cầu tham quan xin lấy hẹn trước ngày 25 tháng 9 bằng gửi cho chúng tôi các thông tin : họ tên, địa chỉ thư điện tử vào địa chỉ sau : info@consulfrance-hcm.org

Dernière modification : 28/12/2015

Haut de page