Một số thắc mắc thường gặp về vấn đề thị thực

1.Làm thế nào để nộp hồ sơ thị thực ?
2. Tôi cần sử dụng hộ chiếu trong khoảng thời gian xử lý hồ sơ thị thực. Tôi có thể giữ lại hộ chiếu được không ?
3. Sau bao lâu tôi sẽ được cấp thị thực ?
4.Một người khác có thể đến nhận kết quả thị thực giùm tôi được không ?

Dernière modification : 08/04/2016

Haut de page