Mời giáo viên tiếng Pháp dự tuyển chương trình tập huấn BELC ASEAN tại Bangkok từ 20-24/3/2017

Văn phòng giáo dục ngôn ngữ và văn minh Pháp tại nước ngoài (BELC), bộ phận chuyên trách tại Trung tâm quốc tế nghiên cứu sư phạm (CIEP), áp dụng từ 40 năm nay tiềm năng đổi mới và nghiên cứu phục vụ cho chính sách đào tạo đáp ứng sự vận động của tiếng Pháp, ngôn ngữ nước ngoài, trong khuôn khổ nghề nghiệp, kỷ luật hay phương pháp giáo dục.

Các trường đại học mùa đông và mùa hè (BELC), được tổ chức tại Pháp, là hai chương tình đào tạo được quốc tế công nhận và tạo cơ hội để khám phá hay nghiên cứu sâu những thực hành mới và tạo điều kiện cho sự phát triển nghề nghiệp năng động : đào tào kỹ năng nghề nghiệp mới nhất, gặp gỡ các tác giả chủ chốt, không gian trao đổi riêng… Từ 2012, hàng năm, các trường đại học BELC quốc tế hóa, kết hợp với các trường địa phương tại Qatar (2013) Qatar (2013), Taipei (2013 - 2016), Bangkok, Koweit, New Delhi (2015 - 2016), Bogota (2015 - 2016), Abou Dabi, Le Cap và Mehico (2016).

Sau thành công của trường đại học hè BELC ASEAN lần thứ nhất được tổ chức vào tháng 6 năm 2015, Đại sứ quán Pháp tại Bangkok dự kiến tổ chức trường BELC phạm vi vùng từ 20 đến 24 tháng 3 năm 2017.

BELC là một khóa tấp huấn về phương pháp sư phạm do CIEP (Trung tâm Sư phạm Quốc tế) chịu trách nhiệm về chuyên môn, dành cho giáo viên dạy tiếng Pháp nhằm bồi dưỡng kiến thức thực hành nghề nghiệp và nắm vững những đặc trưng của giảng dạy tiếng Pháp cho đối tượng học sinh phổ thông và sinh viên.

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đề nghị các bạn giáo viên tiếng Pháp tại Việt Nam hãy ứng cử để có cơ hội tham gia vào trường đại học vùng được tổ chức tại BangKok lần thứ hai này. Các thí sinh dự tuyển chương trình tập huấn phải có trình độ tiếng Pháp B2 và hiểu rõ Khung tham chiếu Ngôn ngữ chung Châu Âu.

Chương trình tập huấn và các hình thức dự tuyển được nêu trong hồ sơ dự tuyển.

PDF - 269.6 kb
appel a candidature mars 2017
(PDF - 269.6 kb)

Hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự tuyển trước đêm 06/11.

Dernière modification : 02/11/2016

Haut de page