Liên hệ [fr]

27 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1
Điện thoại: (00)(84-28) 35 20 68 00
Fax: (00)(84-28) 35 20 68 19
Email: info@ho-chi-minh-ville.consulfrance.org
Trường hợp khẩn cấp

Dernière modification : 20/06/2017

Haut de page