Liên hệ [fr]

27 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1
Điện thoại: (00)(84-28) 35 20 68 00
Fax: (00)(84-28) 35 20 68 19
Email
Trường hợp khẩn cấp

Dernière modification : 04/07/2019

Haut de page