Liên hệ [fr]

27 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1
Điện thoại: (00)(84-8) 3520 68 00
Fax: (00)(84-8) 3520 68 19
Email: info@consulfrance-hcm.org
Trường hợp khẩn cấp

Dernière modification : 20/12/2016

Haut de page