Lịch nộp hồ sơ

Lịch học bổng liên quan đến hai kỳ họp hội đồng xét duyệt học bổng, thời gian nhận, ngày hết hạn nhận hồ sơ. Tất cả hồ sơ nộp sau ngày hết hạn sẽ bị từ chối.

Lịch năm2017, như sau :

  • 28 /2: ngày hết hạn nộp hồ sơ cho kỳ họp hội đồng xét duyệt học bổng lần 1
  • 14 /4: kỳ họp hội đồng xét duyệt học bổng lần 1
  • giữa tháng 9: ngày hết hạn nộp hồ sơ cho kỳ họp hội đồng xét duyệt học bổng lần 2
  • 8/11: kỳ họp hội đồng xét duyệt học bổng lần 1
  • Đầu tháng 12: ủy ban quốc gia xét học bổng lần thứ 2
  • Cuối tháng 12: thông báo các quyết định cụa ủy ban quốc gia xét duyệt học bổng lần 2
  • tháng 1 và tháng 2: đơn cứu xét và các đơn xin học bổng ngoài kỳ xét duyệt

Năm 2017, lịch xét duyệt học bổng đại học bắt đầu ngày 15 tháng 1, kể từ ngày này quý vị có thể điền thông tin xin học bổng qua mạng qua trang www.messervices.etudiant.gouv.fr

Hạn cuối nhận đơn xin điền qua mạng 31 tháng 5.

Dernière modification : 19/01/2017

Haut de page