Label FrancÉducation cho 1 trường song ngữ Lý Tự Trọng tại Cần Thơ [fr]

PNG

Ngày 4 tháng 11 năm 2019, Ông Vincent Floreani, Tổng Lãnh sự Pháp đã chính thức trao nhãn hiệu Label FrancÉducation cho 1 trường trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng tại Cần Thơ. Việc trao nhãn hiệu này thể hiện mong muốn của chính phủ Pháp trong việc thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Pháp và Việt Nam.

Xin chúc mừng trường Lý Tự Trọng từ nay đã gia nhập mạng lưới gồm 400 trường trên thế giới được cấp nhãn hiệu này !

Tìm hiểu thêm về :

- Label FrancÉducation (tiếng Anh)
- Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng.

Le Label FrancÉducation décerné au lycée d'élite Lý Tự Trọng de Cần Thơ
Le Label FrancÉducation décerné au lycée d’élite Lý Tự Trọng de Cần Thơ
Consulat général de France à Hô Chi Minh Ville
Le Label FrancÉducation décerné au lycée d'élite Lý Tự Trọng de Cần Thơ
Le Label FrancÉducation décerné au lycée d’élite Lý Tự Trọng de Cần Thơ
Consulat général de France à Hô Chi Minh Ville
Le Label FrancÉducation décerné au lycée d'élite Lý Tự Trọng de Cần Thơ
Le Label FrancÉducation décerné au lycée d’élite Lý Tự Trọng de Cần Thơ
Consulat général de France à Hô Chi Minh Ville
Le Label FrancÉducation décerné au lycée d'élite Lý Tự Trọng de Cần Thơ
Le Label FrancÉducation décerné au lycée d’élite Lý Tự Trọng de Cần Thơ
Consulat général de France à Hô CHi Minh Ville
Le Label FrancÉducation décerné au lycée d'élite Lý Tự Trọng de Cần Thơ
Le Label FrancÉducation décerné au lycée d’élite Lý Tự Trọng de Cần Thơ
Consulat général de France à Hô Chi Minh Ville
Le Label FrancÉducation décerné au lycée d'élite Lý Tự Trọng de Cần Thơ
Le Label FrancÉducation décerné au lycée d’élite Lý Tự Trọng de Cần Thơ
Consulat général de France à Hô Chi Minh Ville
Le Label FrancÉducation décerné au lycée d'élite Lý Tự Trọng de Cần Thơ
Le Label FrancÉducation décerné au lycée d’élite Lý Tự Trọng de Cần Thơ
Consulat général de France à Hô Chi Minh Ville
Le Label FrancÉducation décerné au lycée d'élite Lý Tự Trọng de Cần Thơ
Le Label FrancÉducation décerné au lycée d’élite Lý Tự Trọng de Cần Thơ
Consulat général de France à Hô Chi Minh Ville
Le Label FrancÉducation décerné au lycée d'élite Lý Tự Trọng de Cần Thơ
Le Label FrancÉducation décerné au lycée d’élite Lý Tự Trọng de Cần Thơ
Consulat général de France à Hô Chi Minh Ville
Le Label FrancÉducation décerné au lycée d'élite Lý Tự Trọng de Cần Thơ
Le Label FrancÉducation décerné au lycée d’élite Lý Tự Trọng de Cần Thơ
Consulat général de France à Hô Chi Minh Ville
Le Label FrancÉducation décerné au lycée d'élite Lý Tự Trọng de Cần Thơ
Le Label FrancÉducation décerné au lycée d’élite Lý Tự Trọng de Cần Thơ
Consulat général de France à Hô Chi Minh Ville
 Le Label FrancÉducation décerné au lycée d'élite Lý Tự Trọng de Cần Thơ
Le Label FrancÉducation décerné au lycée d’élite Lý Tự Trọng de Cần Thơ
Consulat général de France à Hô Chi Minh Ville
 Le Label FrancÉducation décerné au lycée d'élite Lý Tự Trọng de Cần Thơ
Le Label FrancÉducation décerné au lycée d’élite Lý Tự Trọng de Cần Thơ
Consulat général de France à Hô Chi Minh Ville

‹ précédent | suivant ›

Dernière modification : 17/02/2020

Haut de page