KHAI SINH

KHAI SINH

Từ 0 đến 30 ngày sau khi sinh, bạn có thể khai sinh trực tiếp tại Tổng lãnh sự quán Pháp
Sau 30 ngày, bạn chỉ có thể xin Ghi chú Giấy khai sinh Việt Nam vào sổ Hộ tịch Pháp.

THỦ TỤC NHẬN CON

Thủ tục nhận con giúp cho việc xác nhận huyết thống của đứa trẻ (chỉ rõ tính pháp lý của cha và mẹ)
A] Nếu cha mẹ đă đăng ký kết hôn, thủ tục đăng ký nhận con là không cần thiết (quan hệ huyết thống tự động được xác nhận)
B] Nếu cha mẹ chưa hoặc không đăng ký kết hôn thì cần làm thủ tục nhận con

Nếu cha là công dân Pháp, thì bắt buộc phải làm thủ tục nhận con (nếu cha không phải là công dân Pháp thì được khuyến khích nhận con) trong các trường hợp sau:

a)Trước khi khai sinh cho con; 
b)Trong khi khai sinh cho con;
c)Khi xin Ghi chú vào Sổ Hổ tịch;
d)Sau khi con đã được khai sinh thì không giới hạn về thời gian nhưng tốt nhất nên nhận trước 18 tuổi để con có thể mang quốc tịch của cha

Nếu mẹ là công dân Pháp, thì bắt buộc phải làm thủ tục đăng ký nhận con (nếu mẹ không phải công dân Pháp cũng được khuyến khích nhận con) trong các trường hợp sau :

a)Trước khi khai sinh cho con; 
b)Trong khi khai sinh cho con;
c)Khi xin Ghi chú vào Sổ Hổ tịch nếu mẹ không phải là người đi khai sinh trên giấy khai sinh Việt Nam;
d)Sau khi con đã được khai sinh thì không giới hạn về thời gian nhưng tốt nhất nên nhận trước 18 tuổi để con có thể mang quốc tịch của mẹ

CHỌN HỌ CHO CON

Khi làm khai sinh hoặc đăng ký Ghi chú vào Sổ Hộ tịch cho con chung đầu lòng, cha mẹ có thể chọn HỌ, lấy theo :
HỌ của cha ; hoặc
HỌ của mẹ ; hoặc
HỌ của cha kèm theo HỌ của mẹ ; hoặc
HỌ của mẹ kèm theo HỌ của cha.

ĐẶT LỊCH HẸN LÀM KHAI SINH HOẶC ĐĂNG KÝ GHI CHÚ VÀO SỔ HỘ TỊCH

Bộ phận Hộ tịch chỉ tiếp khi bạn đã lấy hẹn website của Tổng lãnh sự quán Pháp.

Nếu lịch hẹn đề xuất vượt quá thời hạn 30 ngày, bạn cần yêu cầu sắp xếp lịch hẹn sớm hơn , vui lòng gửi thư điện tử đến địa chỉ : etat-civil.ho-chi-minh-ville-fslt@diplomatie.gouv.fr

Dernière modification : 02/10/2019

Haut de page