Học bổng AEFE

Các quyết định của Hội đồng xét duyệt học bổng quốc gia kỳ thứ nhất tại Paris được gửi đến các gia đình vào tháng 6/2019.

Hạn cuối cùng nộp hồ sơ cho kỳ xét duyệt học bổng thứ 2 : thứ hai, ngày 2/9/2019 – 12g00

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, quý vị có thể gửi hồ sơ học bổng cho Hội đồng xét duyệt Học bổng Lãnh sự quán thứ 2 sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2019

Ba loại đơn sẽ được Hội đồng xét duyệt của lãnh sự quán kỳ 2 kiểm tra:

- 1-Đơn đăng ký muộn: Điều này áp dụng cho các gia đình định cư tại khu vực sau thời hạn nộp hồ sơ tại hội đồng 1, tức là ngày 15 tháng 3 năm 2019. Các đơn nộp lần đầu tiên phải được phỏng vấn. Đặt lịch hẹn với phòng xã hội qua email (Social.ho-chi-minh-ville-cslt@diplomatie.gouv.fr ) 1- sau khi đã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ (xem biểu mẫu, danh sách tài liệu cần cung cấp) mẫu đơn, danh sách giấy tờ cần cung cấp)

- 2-Gia hạn muộn: : Điều này liên quan đến các gia đình không thể trình hồ sơ cho hội đồng đầu tiên và những người có thể chứng minh tình trạng bất khả kháng (bệnh tật, không đậu bằng tú tài, ...). Đặt lịch hẹn với phòng xã hội qua email (Social.ho-chi-minh-ville-cslt@diplomatie.gouv.fr ). (mẫu đơn, danh sách giấy tờ cần cung cấp)

- 3-Yêu cầu xét lại: Quý vị phải chờ thông báo chính thức về quyết định của Hội đồng quốc gia được tổ chức tại Paris vào giữa tháng 6 năm 2019
Điều này liên quan đến các gia đình có đơn bị từ chối bởi hội đồng kỳ 1 hoặc tình hình (kinh tế, gia đình) đã trải qua một sự thay đổi lớn giữa tháng 1 và tháng 6 năm 2019.
Yêu cầu xét lại bao gồm một lá thư nêu ra các lý do khiến gia đình yêu cầu xem xét lại hồ sơ của họ cũng như tất cả các tài liệu hỗ trợ và thông tin bổ sung chứng minh tính hợp lệ của yêu cầu.

Tất cả các yêu cầu xét duyệt lại phải được gửi trong khoảng thời gian từ 9h đến 12h, không cần lấy hẹn trước, tại quầy tiếp tân của Lãnh sự quán (phòng đầu tiên bên trái).

- Quý vị sẽ nhận được một biên nhận khi nộp hồ sơ -
Nếu tình trạng giữa năm 2018 và 2019 giống nhau, hồ sơ của quý vị có thể sẽ không được xét lại (điều 4.6.3.1 của hướng dẫn của AEFE)

Hạn cuối cùng nộp hồ sơ hoặc yêu cầu xét duyệt lại:
chậm nhất là ngày 02 tháng 9 năm 2019 - 12g00 -

- Nên nộp các hồ sơ ngay khi hồ sơ đầy đủ, từ ngày 1 tháng 7 năm 2019.

- Chú ý: mọi hồ sơ không đầy đủ hoặc nộp quá hạn sẽ được đề xuất từ chối.

Nếu muốn đặt câu hỏi trước khi lập hồ sơ xin xét duyệt lại, quý vị phải gửi trước thứ ba ngày 13 tháng 8 lúc 12g00 đến địa chỉ: Social.ho-chi-minh-ville-cslt@diplomatie.gouv.fr

Sau ngày này, các câu hỏi không được trả lời.

Nhắc lại: các điều kiện chung của việc tham gia vào hệ thống học bổng

Học bổng được cấp trên cơ sở các nguồn và tình hình tài chính của xin học bổng

Các điều kiện chính cần thiết để nộp hồ sơ học bổng:

• Học sinh phải có quốc tịch Pháp.
• Người nộp đơn và đứa trẻ phải được đăng ký trong sổ đăng ký toàn cầu của những người Pháp sống ngoài nước Pháp tại Lãnh sự quán. Vui lòng kiểm tra xem đăng ký của quý vị còn hạn không (quý vị phải gia hạn sau mỗi 5 năm).
• Trẻ phải ít nhất 3 tuổi vào ngày 31 tháng 12 năm 2019.
• Đứa trẻ phải được ghi danh vào một cơ sở giáo dục được Bộ Giáo dục Quốc gia Pháp phê duyệt.
• Để được chấp nhận đơn đăng ký cho hội đồng học bổng thứ hai, đứa trẻ phải bắt đầu đi học vào tháng 9 năm 2019.

Đơn xin học bổng và đăng ký với trường là hai thủ tục khác nhau.

Điều quan trọng là phải đọc tài liệu thông tin (tải xuống>doc6680) vàf tìm hiểu kỹ thông tin trên trang web của Cơ quan Phụ trách giáo dục Pháp tại Hải ngoại https://www.aefe.fr/scolarite/bourses-scolaires/cadre-general

Lịch làm việc của Hội đồng xét duyệt học bổng của lãnh sự quán kỳ hai

- Ngày 01 tháng 7 năm 2019: bắt đầu thời gian xin học bổng.
- 02 tháng 9 năm 2019 - 12 giờ : Ngày cuối cùng nhận hồ sơ hoặc yêu cầu xét lại theo hướng dẫn.
- Đầu tháng 11 năm 2019: Cuộc họp của Hội đồng xét duyệt học bổng kỳ 2 tại TP HCM và chuyển các đề xuất đến Cơ quan Giáo dục Pháp ở nước ngoài.
- 17-18 tháng 12 năm 2019: Cuộc họp của Ủy ban Học bổng Quốc gia lần thứ 2 tại Paris

Sau đó: Thông báo cho gia đình của quyết định cấp học bổng.

Các mẫu để tải về

- Mẫu đơn song ngữ 2019/2020
- Danh sách song ngữ các giấy tờ chứng minh
- Hướng dẫn tiếng Pháp
- Hướng dẫn bằng tiếng Việt
- brochure AEFE

Dernière modification : 28/08/2019

Haut de page