Học bổng

JPEGBạn sống trong khu vực bảo hộ lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán Pháp tại Tp. Hồ Chí Minh và bạn đăng ký trong sổ bảo hộ lãnh sự? Bạn có thể, tùy theo điều kiện tài chính, nhận được học bổng do AEFE duyệt cho các con của bạn nếu con bạn có quốc tịch Pháp và đang theo học tại trường học được công nhận hay đã ký hiệp định bởi bộ giáo dục quốc gia. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chỉ có hai trường : Marguerite Duras (cho mọi cấp hoc) và Boules et Billes (chỉ dành cho học sinh mẫu giáo) được công nhận. Những học bổng này có thể chi trả toàn phần hay một phần chi phí học đường mà bạn phải trả cho con bạn. Bạn có thể tìm thấy các thông tin chi tiết về học bổng trong tờ giới thiệu của AEFE.
Ngoài việc mang quốc tịch Pháp, con bạn còn phải sống tại Việt Nam cùng với ít nhất một bên cha mẹ (hoặc với người bảo trợ có quyết định bảo trợ) vào thời điểm nộp hồ sơ xin học bổng và cuối cùng phải đủ tuổi thông thường được nhận vào học trong trường mẫu giáo, đủ 3 tuổi vào ngày khai trường.

Bạn có thể tìm được thêm các thông tin chi tiết trong các tờ giới thiệu của AEFE .

JPEGNếu con của bạn, quốc tịch Pháp, muốn đi học tại Pháp. Con bạn sẽ có cơ hội nhận học bổng đại học với các điều kiện về thu nhập. Học bổng này được cấp và quản lý bởi Trung tâm quốc gia trường học và đại học (CNOUS).

Bạn có thể đề nghị xin học bổng mà con bạn có thể được nhận.Học bổng này dành cho sinh viên đại học tại Pháp, tại các trường được bộ giáo dục và nghiên cứu (Đại học, học viện kỹ thuật, trường đại học kỹ thuật, viện đào tạo chính trị, các trường đào tạo kỹ sư, các lớp dự bị...) hoặc bộ nông nghiệp hay bộ văn hóa công nhận. Quý vị cần kiểm tra lại tại Trung tâm trường học và đại học của Viện hàn lâm giáo dục từng vùng (CNOUS) nơi có trường học. Điều này giúp sinh viên có thể được tái nhận loại học bổng này.

Chú ý: theo dõi kỹ lịch nộp hồ sơ xin học bổng trường học cũng như học bổng đại học.

PNG PNG PNG PNG

Dernière modification : 06/02/2017

Haut de page