Hồ sơ xin học bổng

Học bổng năm học 2019/2020

Đợt cấp học bổng cho năm học 2019/2020 bắt đầu

Điều kiện chung nào để có thể nhận được học bổng ?

Học bổng sẽ được cấp dựa trên thu nhập và tài sản sở hữu

Điều kiện chính bắt buộc để nộp đơn xin học bổng :

• Học sinh phải có quốc tịch Pháp
• Người đứng tên xin học bổng và con phải đăng ký, ghi danh người Pháp ở nước ngoài thuộc quản lý của Lãnh Sự (kiểm tra ghi danh của bạn và con còn hiệu lực hay không)
• Học sinh phải sống cùng bố hoạc mẹ ít nhất 1 năm (ghi danh thuộc khu vực Ho Chi Minh)
• Học sinh phải đủ 3 tuổi tính đến ngày 31/12/2019
• Học sinh phải theo học trong một trong các trường được công nhận bởi Bộ Giáo Dục quốc gia Pháp

Xin học bổng và ghi danh vào trường theo học là 02 chu trình độc lập, khác nhau.
Nếu bạn nộp đơn xin học bổng, không có nghĩa là con bạn sẽ tự động được ghi danh vào trường muốn theo học.

Nộp đơn xin học bổng như thế nào ? ở đâu ? khi nào ?

1.Tìm hiểu thông tin
• Tham khảo trang Cơ quan giáo dục cho người pháp ở nước ngoài - AEFE www.aefe.fr.
• Bạn sẽ thấy trên trang này cuốn thông tin của AEFE về cách tính các thu nhập, nguồn thu (Chỉ số tiêu dùng IPA = 76 cho đợt học bổng năm học 2018/2019, tỷ giá quy đổi đang chờ cập nhật)->doc6674].
• Tham dự cuộc họp trao đổi thông tin tổ chức bởi Phòng Xã Hội của lãnh sự quán Pháp (diễn ra ngày 17/12/2018 lúc 18h30, tại tầng 1 nhà hàng LA PLANCHA, 25 Tran Ngoc Dien, Thao Dien, Q2)

2. Chuẩn bị hồ sơ
• Người đứng tên xin học bổng, cha mẹ hoặc người giám hộ in đơn xin học bổng tại đây, điền đầy đủ thông tin theo đúng từng mục và ký tên.
• Bạn có thể tham khảo quy trình để điền thông tin tại đây
• Tổng hợp lại các chứng từ, giấy tờ (danh sách) và sắp xếp theo thứ tự như trong danh sách. Bạn nên lưu lại 01 bản sao đầy đủ để có thể sử dụng tham khảo cho các năm tiếp theo.

3. Nộp hồ sơ : Đơn xin học bổng + các chứng từ, giấy tờ

Phải đăng ký lịch hẹn trước

- Đối với gia đình chỉ hoàn toàn nói tiếng việt (không tiếng pháp, tiếng anh)
Dành cho những gia đình chỉ nói duy nhất tiếng Việt (Không nói tiếng Pháp và tiếng Anh)
:

Đặt lịch hẹn bằng email gửi cho Phòng Xã Hội theo địa chỉ sau đây :
social.ho-chi-minh-ville-cslt@diplomatie.gouv.fr
Viết yêu cầu lịch hẹn của bạn cụ thể như sau : Tên người đứng tên xin học bổng và tên học sinh (Số khai báo lãnh sự nếu đã có) : Yêu cầu lịch hẹn sẽ được xác nhận bằng mail trả lời.

Gia đình sẽ được tiếp nhận phỏng vấn bởi nhân viên lãnh sự là người Việt Nam

Lịch hẹn không được chấp nhận qua điện thoại

Có thể đặt lich hẹn ngay bây giờ và bạn nên đặt lịch hẹn sớm

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 2/01/2019 đến hết ngày 15/03/2019

Gia đình cần điền đầy đủ chính xác thông tin theo mẫu và nộp cùng các giấy tờ, chứng từ theo yêu cầu.

Hướng dẫn điền hồ sơ

PDF - 892.6 kb
(PDF - 892.6 kb)

Lịch trình từng giai đoạn

Đăng tải trên trang web thông tin và đơn xin học bổng : 15/ 12/ 2018
Ngày hết hạn nhận hồ sơ : 15/03/2019
Hội đồng lãnh sự xét duyệt lần thứ nhất : cuối tháng 4/2019
Thông báo kết quả từ chối và bổ sung hồ sơ : đầu tháng 06/2019
Hội đồng quốc gia lần thứ nhất : giữa tháng 6/2019
Thông báo kết quả cuối cùng cho các gia đình : cuối tháng 6/2019

- Mẫu đơn xin học bổng song ngữ Pháp - Việt 2019/2020
- Danh sách giấy tờ cần cung cấp
- Hướng dẫn điền hồ sơ
- Brochure AEFE

LIÊN HỆ

Email: Social.ho-chi-minh-ville-cslt@diplomatie.gouv.fr

Dernière modification : 14/01/2019

Haut de page