Dự án "Ngôi nhà Pháp" - Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG

CCIFV tuyển nhân sự trong khuôn khổ tuyển chọn nhà thầu cho dự án « Ngôi nhà Pháp » tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hạn nộp hồ sơ : 7/9/2018.

Liên hệ:

Nguyen Van Thanh (Operation Manager)
Tel: 0903616084
E-mail: van-thanh.nguyen@vn.bureauveritas.com

Doan Thi Thanh Giang (Assistance)
Tel: 0975609345
E-mail: giang.doan@vn.bureauveritas.com

Rémi Thomas (Project coordinator for Maison de France)
E-mail: remi.thomas@ccifv.org

Chi tiết tại :

http://www.ccifv.org/single-news/n/call-for-application-for-maison-de-france/

JPEG

Dernière modification : 21/12/2018

Haut de page