Danh sách bác sĩ Việt Nam theo học chuyên khoa (DFMS) tại Pháp niên khóa 2019 – 2020

43 bác sĩ và bác sĩ nội trú Việt Nam đã được xét chọn theo học chuyên khoa (DFMS) và chuyên khoa sâu (DFMSA) tại Pháp.

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác y tế, chúng tôi vui mừng thông báo 43 bác sĩ và bác sĩ nội trú Việt Nam đã được xét chọn theo học chuyên khoa (DFMS) và chuyên khoa sâu (DFMSA) tại Pháp. Một kỷ lục từ nhiều năm nay. Hơn 50% số bác sĩ đăng ký xét tuyển đã được tuyển chọn (43/78).

Xin chúc mừng các bác sĩ đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, những người sẽ bắt đầu thực tập tại các bệnh viện của Pháp từ ngày 01/11/2019 trong thời gian 01 năm.

Xem tại đây danh sách các bác sỹ trúng tuyển niên khóa 2019-2020!

PDF - 178.5 kb
Liste des candidats retenus DFMS au Vietnam pour l’année scolaire 2019-2020
(PDF - 178.5 kb)

Dernière modification : 22/10/2020

Haut de page