Cuộc thi LabCitoyen 2020 [fr]

Bạn trong độ tuổi từ 20 đến 26? Bạn thích tranh luận và lập luận? Bạn quan tâm đến quyền trẻ em?

Hãy tham gia cuộc thi Labcitoyen 2020 và giành phần thưởng là một chuyến đi Paris từ ngày 28 tháng 6 đến 5 tháng 7 năm 2020 cùng với 50 bạn trẻ pháp ngữ trên toàn thế giới quy tụ về thủ đô Paris với chủ đề quyền trẻ em.

Hạn nộp hồ sơ: 18/3/2020.

Thêm thông tin tại đây :

PDF - 479 kb
LabCitoyen 2020 - Règlement
(PDF - 479 kb)
Word - 368.8 kb
LabCitoyen 2020 - Fiche d’inscription
(Word - 368.8 kb)

PNG

Dernière modification : 05/10/2020

Haut de page