COVID 19 : Các quy định phòng ngừa khi vào Tổng lãnh sự quán Pháp

JPEG

Với sự xuất hiện của các ca nhiễm Covid 19 mới, Tổng lãnh sự quán Pháp nhắc lại các quy định về các biện pháp phòng ngừa áp dụng từ tháng 3/2020 nhằm tránh nguy cơ lây lan, quý khách đến làm việc tại Tổng lãnh sự quán Pháp từ nay yêu cầu phải mang KHẨU TRANG và phải rửa tay DIỆT KHUẨN ngay tại cổng khiểm tra an ninh.

Những người mang CÁC TRIỆU CHỨNG sốt, ho hay khó thở sẽ KHÔNG ĐƯỢC VÀO trong Tổng Lãnh sự quán và mọi thủ tục sẽ được thực hiện sau.
Khi xếp hàng phía ngoài Tổng lãnh sự quán Pháp, quý khách phải thực hiện giãn cách tối thiểu 2m.

Dernière modification : 30/07/2020

Haut de page