CHÚ Ý: Liên quan đến xác nhận đón tiếp do tòa thị chính cấp dành cho thị thực ngắn hạn

Để giấy chứng nhận có giá trị, tòa thị chính phải nêu rõ các giấy tờ chứng minh thu nhập của người đón tiếp quý vị. Nếu thiếu các thông tin này, yêu cầu xin thị thực của quý vị sẽ bị từ chối.

Word - 1.4 Mb
(Word - 1.4 Mb)

Dernière modification : 04/11/2016

Haut de page