CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHÁP ENA

Được tướng De Gaulle thành lập vào tháng 10 năm 1945, Trường Hành chính Quốc gia Pháp (ENA) đặt ra các nguyên tắc nền tảng là dân chủ hóa việc tiếp cận với các chức danh cao cấp trong hệ thống hành chính và đào tạo theo hướng chuyên nghiệp cho các công chức cao cấp. Một trong các chức năng nhiệm vụ chính của trường là đào tạo các công chức cao cấp của Pháp và nước ngoài.
JPEG

Từ hơn 60 năm nay, ENA đào tạo cho nhiều học viên nước ngoài đến từ tất cả các châu lục, các học viên này được tuyển chọn thông qua mạng lưới các đại sứ quán. Hơn 3 300 học viên nước ngoài đã được đào tạo tại trường trong khuôn khổ các chương trình đào tạo ngắn hạn và dài hạn.

Trường cung cấp nhiều chương trình đào tạo dưới các hình thức đa dạng cho học viên thuộc nhiều đối tượng như các công chức trẻ, sinh viên và các công chức đã có sự nghiệp.
JPEG

Một trong các nguyên tắc cơ bản của các khóa đào tạo dành cho sinh viên quốc tế là khuyến khích trao đổi quan điểm và kinh nghiệm, đan xen giữa giảng dạy lý thuyết và thực tập ứng dụng.

Hiện trường cung cấp ba chương trình đào tạo cho sinh viên quốc tế :

• Chương trình đào tạo quốc tế dài hạn (CIL - 14 tháng)

Chương trình đào tạo dài hạn dành cho sinh viên quốc tế (viết tắt tiếng Pháp là CIL), với thời gian 14 tháng, là khóa đào tạo ban đầu và mang tính chất đại cương. Khóa học này giúp học viên đào sâu kiến thức về các thách thức của châu Âu và làm quen với hệ thống hành chính của Pháp. Khóa học này có một phần lớn nội dung chung với chương trình đào tạo dành cho học viên người Pháp theo học tại ENA sau khi đã thi đỗ kỳ thi tuyển đầu vào.

Nội dung : Đại cương

Thời gian : 14 tháng

Tổ chức :

• 1 tháng vào tháng 9 của năm N, chuẩn bị thực tập và phần nội dung chung với chương trình đào tạo dành cho học viên là người Pháp.
• 4 tháng thực tập tại một cơ quan nhà nước, tùy theo dự định nghề nghiệp của học viên (cơ quan hành chính trung ương hoặc địa phương, công ty nhà nước, tổ chức cơ quan quốc tế)
• 9 tháng học chung với học viên là công chức sau khi thi đỗ ba kỳ thi (học tại Strasbourg, trong đó nghỉ 1 tháng vào tháng 8)
• 2 tháng bổ sung (tháng 11 và tháng 12 của năm N+1) đối với học viên làm và bảo vệ luận văn thạc sĩ.

Bằng cấp : Bằng quốc tế hành chính công (Diplôme international d’administration publique) có ghi rõ « Chương trình đào tạo quốc tế dài hạn »

Điều kiện trúng tuyển :

• Là công chức, viên chức hoặc trong trường hợp ngoại lệ hãn hữu, phải chứng minh là có dự án nghề nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ công phục vụ cho đất nước.
• Có bằng tương đương với trình độ master 1 hoặc một chương trình đào tạo tương đương.
• Đã nắm giữ các vị trí có trách nhiệm cao trong ngạch công chức, viên chức.
• Sử dụng tiếng Pháp thành thạo cả nói và viết.
• Sử dụng được tiếng Anh.
• Thi đỗ các bài thi tuyển do trường tổ chức.
• Không có quốc tịch Pháp.

Học phí : Miễn phí

Hồ sơ đăng ký : Nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng hợp tác và hành động văn hóa SCAC của Sứ quán Pháp.

Chương trình đào tạo quốc tế nâng cao trình độ (CIP - 8 tháng)

Chương trình đạo tạo nâng cao trình độ dành cho học viên quốc tế (8 tháng) dành cho các công chức cao cấp đã có kinh nghiệm, giúp làm quen với tất cả các khía cạnh của quản lý hành chính công tại Pháp và châu Âu.

Chương trình đào tạo này sử dụng phương pháp tiếp cận so sánh thông qua viêc chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức chung, đặc biệt trong giai đoạn học chung 3 tháng với các học viên người Pháp thuộc chương trình đào tạo nâng cao trình độ cho các nhà quản lý (viết tắt tiếng Pháp là CSPA).

Nội dung: Nâng cao

Thời gian: 8 tháng

Tổ chức:

Giai đoạn đào tạo ban đầu (11 tuần) cập nhật và củng cố kiến thức của học viên về nước Pháp đương đại và châu Âu trong lòng thế giới, và một số các vấn đề cơ bản về địa chính trị.
Thực tập tại cơ quan hành chính (khoảng 7 tuần) : học viên nước ngoài sẽ được thực tập tại một cơ quan hành chính của Pháp, có hoạt động và chức năng nhiệm vụ gần với cơ quan cử đi. Theo đó, cơ quan thực tập cũng có nhiều loại (cơ quan hành chính trung ương, văn phòng tỉnh trưởng, các cơ quan hành chính địa phương khác, các cơ quan hành chính cấp cơ sở, các cơ quan nhà nước…).
Giai đoạn học chung với học viên người Pháp thuộc chương trình CSPA (13 tuần). Giai đoạn này giúp học viên đào sau kiến thức, phân tích, tư duy và làm việc theo nhóm cùng với các công chức của Pháp được bố trí để « trao đổi với bên ngoài ».

Bằng cấp : Bằng quốc tế hành chính công (Diplôme international d’administration publique) có ghi rõ « Chương trình đào tạo quốc tế nâng cao »

Điều kiện trúng tuyển :

• Là công chức, viên chức hoặc trong trường hợp ngoại lệ hãn hữu, chưa đi làm nhưng có định hướng làm việc trong lĩnh vực dịch vụ công phục vụ cho đất nước.
• Có bằng tương đương với trình độ master 1 hoặc một chương trình đào tạo tương đương, kết hợp với việc đã đảm nhiệm các vị trí có trách nhiệm đối với học viên là công chức.
• Sử dụng thành thạo tiếng Pháp cả nói và viết.
Sử dụng được tiếng Anh.
Thi đỗ các bài thi tuyển cho ENA tổ chức.

Học phí : 4000 euro

Hồ sơ đăng ký :
Nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng hợp tác và hành động văn hóa SCAC của Sứ quán Pháp.

Chương trình đào tạo quốc tế IRA (CiIRA - 8 tháng)

Chương trình đào tạo CiIRA , với thời gian đào tạo 8 tháng, có cùng mục tiêu sư phạm như các chương trình đào tạo ban đầu dành cho học viên người Pháp là những người đã thi đỗ một trong các kỳ thi tuyển vào các IRA để đảm nhiệm các vị trí cán bộ có trách nhiệm cao trong các cơ quan hành chính và cơ quan nhà nước ở cấp trung ương và địa phương.

Nội dung : Chương trình đào tạo IRA

Thời gian : 8 tháng

Tổ chức :

• Khám phá văn hóa dịch vụ công : quyền và nghĩa vụ của công chức, đạo đức nghề nghiệp, giá trị nghề nghiệp, quy định và nội quy nội bộ.
• Làm quen với thực tiễn của cơ quan hành chính công thông quan các cán bộ quản lý hành chính, các thách thức cơ quan phải đối mặt, phương pháp tiếp cận theo chủ đề và liên ngành đối với các chính sách công (ngân sách, tài chính kế toán, phân tích tài chính, tạo ra độ tin cậy đối với hoạt động của cơ quan công quyền)
• Nắm được các vấn đề liên quan tới vị trí và vai trò của cán bộ trong ngạch hành chính (nền tảng giao tiếp, triển khai dự án, quản lý thực hiện,…)

Bằng cấp : Chứng chỉ đào tạo chứng nhận hoàn thành chương trình CiIRA

Điều kiện trúng tuyển :

• Là công chức hoặc viên chức,
• Có bằng tương đương với bằng master 1 hoặc một chương trình tương đương,
• Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu,
• Sử dụng thành thạo tiếng Pháp cả nói và viết,
• Thi đỗ các bài thi tuyển chọn chung của ENA/IRA gồm kiến thức về hệ thống hành chính Pháp và các cơ quan của EU.

Học phí : 4000 euro

Hồ sơ đăng ký : Nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng hợp tác và hành động văn hóa SCAC của Sứ quán Pháp.

Để biết thêm thông tin :
-  - Đăng nhập vào trang web của ENA theo đường link tại đây
-  - Liên hệ với ông Benoit BRIQUET, tùy viên hợp tác, phụ trách Phòng hợp tác về Tư pháp-Pháp luật-Quản trị tại Đại sứ quán Pháp : benoit.briquet@institutfrancais-vietnam.com

Dernière modification : 17/01/2017

Haut de page