7 hành vi có trách nhiệm về sinh thái tại nơi làm việc [fr]

Những lời khuyên này được đăng trong tất cả các văn phòng của Lãnh sự quán!

JPEG

Tôi rút điện nguồn của các thiết bị

JPEG

Tôi có cốc riêng dể dùng

PNG

Tôi in đen trắng theo chế độ 2 mặt

PNG

Tôi tắt đèn

PNG

Tôi chuyển màn hình sang chế độ chờ

PNG

Tôi sử dụng ổ cắm nhiều lỗ

PNG

Tôi tái sử dụng giấy in nháp

PNG

Dernière modification : 01/08/2019

Haut de page