Thông tin văn hóa

  • Quản trị nguồn nước tại địa phương

    Tài liệu này mô tả và phân tích các phương pháp quản trị nguồn nước địa phương được sử dụng trong hai vành đai tưới tiêu tạo ra trong khuôn khổ dự án lớn về phát triển thủy lực ở lưu vực Đồng Nai – Sài Gòn, dự án Phước Hòa (Việt Nam). (...)

    lire la suite

  • Cuộc thi LabCitoyen 2020

    Bạn trong độ tuổi từ 20 đến 26? Bạn thích tranh luận và lập luận? Bạn quan tâm đến quyền trẻ em? Tham gia cuộc thi LabCitoyen 2020.

    lire la suite

Haut de page