Đăng ký hẹn với phòng "hành chính Pháp" qua mạng

Để cải thiện tốt hơn chất lương dịch vụ hành chính Pháp, tránh phải chờ đợi, Tổng lãnh sự quán Pháp đưa vào thực hiện kể từ ngày 2/1/2018 hệ thống đăng ký hẹn qua mạng internet.

LƯU Ý: 1 cuộc hẹn = 1 thủ tục
Ví dụ: 1 hẹn = 1 yêu cầu làm hộ chiếu
1 hẹn = 1 yêu cầu làm chứng minh thư
1 hẹn = 1 yêu cầu chứng thực hay xác nhận giấy tờ

Quý vị có thể đăng ký hẹn bằng cách nhấn vào các đường link sau:

- Làm hộ chiếu và chứng minh thư Pháp:
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html/frameset/frameset.html?lcid=2&sgid=124&suid=1

- Các thủ tục hành chính khác (sao y, chứng thực giấy tờ…)
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html/frameset/frameset.html?lcid=2&sgid=124&suid=2

Dernière modification : 11/01/2021

Haut de page